Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor het uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met het bestrijden en weren van ongedierte/plaagdieren zullen wij u mondeling danwel schriftelijk vragen om persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en contactgegevens (telefoonnummer en/of emailadres). 

Alle persoonsgegevens worden door Rido ongediertebestrijding verwerkt en bewaard conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige geldende privacy wetgeving.

Dit houdt in dat:

de gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van
   Rido ongediertebestrijding die daartoe voor uitoefening van hun
   functie bevoegd zijn
Rido ongediertebestrijding zorgvuldig met deze gegevens omgaat
Rido ongediertebestrijding deze gegevens niet zal delen met derden,
   tenzij wettelijk verplicht
de gegevens niet langer bewaard worden dan (wettelijk) noodzakelijk

U heeft de volgende rechten:

het recht op inzage in uw gegevens
het recht op beperking en verwijdering van uw gegevens
het recht op correctie van uw gegevens, indien deze verkeerd
  geregistreerd staan
het recht tot intrekking van uw toestemming voor het verwerken
   van uw gegevens
het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop uw
  gegevens verwerkt worden
het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder

Uw verzoek om informatie of uw bezwaar kunt u richten aan:

Rido ongediertebestrijding
Kruis 14
5591 LA  Heeze
T: (040) 286 37 99
https://www.rido-ongediertebestrijding.nl
info@rido-ongediertebestrijding.nl

Heeze, 24-05-2018

Wilt u een offerte of afspraak aanvragen?

Bezig met verwerken van het formulier

Moment a.u.b.


Formulier is niet verstuurd!

Er is een fout op getreden, probeer het opnieuw of mail ons via info at rido-ongediertebestrijding dot nl.

Bedankt voor uw reactie

Wij hebben uw bericht ontvangen en zullen zo spoedig mogelijk proberen te reageren.

Bedankt voor uw reactie.

We zullen deze zo spoedig mogelijk beoordelen en reageren waar nodig of gewenst.

branch organisaties
ruim 25 jaar ervaring - gediplomeerd - miliew bewust - advies op maat