De kleuren kunnen verschillen zoals de Nederlandse benaming al aangeeft. De werksters zijn tussen de 0,3 en 0,4 cm. lang en de antennen zijn altijd geknikt. De mannetjes zijn gevleugeld maar zijn kleiner dan de werksters. De koninginnen zijn groter.

Tuinmieren:

  • zwartbruine wegmier (Lasius niger L.)
  • bruine mier (Lasius Bruneus L.)
  • glanzende houtmier (Lasius Fuliginosus L.)
  • grote gele grondmier (Lasius Umbratus Nijlander)

Ontwikkeling:

Tuinmieren hebben een volledige gedaanteverwisseling. Een tuinmierenkolonie is in de winter in rust, tenzij het nest zich nabij een warmtebron bevindt. De eiafzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer. De werksters leven 2 tot 3 jaar. 

Leefwijze:

Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een ‘bruidsvlucht’. Hierbij bevruchten de mannetjes de koninginnen. De mannetjes sterven na de bruidsvlucht en de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten. Tuinmieren voeden zich met andere insecten en met zoetigheid zoals honingdauw. De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond. De nesten bevinden zich voornamelijk buiten van waaruit de werksters soms terecht komen in de woningen.

Schade:

  • zijn zeer hinderlijk in woningen en bedrijven
  • knagen aan isolatie

Wering/preventie:

  1. afdichten van naden en kieren na een bestrijding
  2. zorgvuldige hygiëne in acht nemen 
  3. levensmiddelen in goed gesloten bussen bewaren
  4. open stootvoegen voorzien van fijnmazig insectengaas

Bestrijding:

Voor een deskundig advies neem contact met ons op.

Wilt u een offerte of afspraak aanvragen?

Bezig met verwerken van het formulier

Moment a.u.b.


Formulier is niet verstuurd!

Er is een fout op getreden, probeer het opnieuw of mail ons via info at rido-ongediertebestrijding dot nl.

Het Formulier is al een keer verstuurd!

U kunt het formulier over ongeveer 30 minuten weer versturen.

Bedankt voor uw reactie.

We zullen deze zo spoedig mogelijk beoordelen en reageren waar nodig of gewenst.

branch organisaties
ruim 25 jaar ervaring - gediplomeerd - miliew bewust - advies op maat